ร้าน

ใจกลางโตเกียว

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาใหญ่ชินจุกุ ชั้นบี 1 ตึกเมโทรบิล 2-11-7 คาบุกิ-โจ ชินจุกุ-คุ โตเกียว 03-3209-2919 ย่านคาบุกิโจ, อาคารศาลากลางจังหวัดโตเกียว, สวนชินจุกุ เกียวเอน, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ โตเกียว, โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น ชินจุกุ แอสติ, โรงแรมวอชิงตัน, โรงแรมเคโอ พลาซ่า, โรงแรมพาร์ค ไฮแอท โตเกียว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาชินจุกุอาคารย่อย ชั้น 2 ตึกเดอะคาเทลีน่า 1-3-15 คาบุกิ-โจ ชินจุกุ-คุ โตเกียว 03-5155-2329 ย่านคาบุกิโจ, อาคารศาลากลางจังหวัดโตเกียว, สวนชินจุกุ เกียวเอน, โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ โตเกียว, โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น ชินจุกุ แอสติ, โรงแรมวอชิงตัน, โรงแรมเคโอ พลาซ่า, โรงแรมพาร์ค ไฮแอท โตเกียว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาชิิบุยะ ชั้น 1 ตึกคิงบิล 5-6 มารุยามะ-โจ ชิบุยะ-คุ โตเกียว 03-3462-7929 ย่านชิบุยะ เซ็นเตอร์ไก, ศาลเจ้าเมจิจิงงู, โรงแรมเซรูเลียน ทาวเวอร์ โตคิว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาอิเคะบุคุโระทิศตะวันออก ชั้น 1 ตึกนีดบิล 1-42-16 ฮิงาชิ-อิเคะบุคุโระ โทชิมะ-คุ โตเกียว 03-5960-3029 ซันชายน์ ซิตี้, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนานาชาติซันชายน์, โรงแรมไดอิจิ อินน์ อิเคะบุคุโระ, โรงแรมเมโทรโปลิแตน จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาหน้าสถานีอุเอโนะ 6-7-13 อุเอโนะ ไทโต-คุ โตเกียว 03-5688-7829 สวนอุเอโนะ, ตรอกอาเมยะ (อาเมโยโกะ) จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาอุเอโนะฮิโรโคจิ 3-39-9 ยุชิมะ บุงเคียว-คุ โตเกียว 03-5807-1929 สวนอุเอโนะ, ตรอกอาเมยะ (อาเมโยโกะ), ศาลเจ้ายุชิมะ เทมมังงู จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาอาซากุสะ 2-14-15 นิชิ-อาซากุสะ ไทโต-คุ โตเกียว 03-5827-7129 วัดอาซากุสะ, อาซากุสะ คังนงโด, ถนนช้อปปิ้ง นาคามิเสะ อาซากุสะ, ย่านเครื่องมือคัปปะบาชิ, โตเกียว สกายทรี จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาเรียวโงคุ ชั้น 1 ตึกเรียวโงคุเอสที 2-17-17 เรียวโงคุ สุมิดะ-คุ โตเกียว 03-3635-1329 สนามกีฬาเรียวโงคุ โคคุหงิคัง, พิพิธภัณฑ์เอโดะ โตเกียว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขากินซ่า ตึดโคโตบุกิบิล 7-2-16 กินซ่า จูโอ-คุ โตเกียว 03-5568-7729 ตลาดสึคิจิ, พระราชวังอิมพีเรียล, โรงแรมอิมพีเรียล, โรงแรมเดอะ เพนนินซูล่า โตเกียว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาอาคาซากะ ชั้น 1 ตึกโทโย กรีนบิล 3-6-17 อาคาซากะ มินาโตะ-คุ โตเกียว 03-3560-6629 เรือนรับรองแขกเมือง, พระราชวังอิมพีเรียล, ศาลเจ้าอาคาซากะ ซันโนฮิเอะ, อาคารรัฐสภา, รปปงหงิ ฮิลส์, โตเกียว มิดทาวน์, โรงแรมอาคาซากะ เอ็กเซล โตเกียว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.30 (รับลูกค้าถึง 22.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาคันดะทิศตะวันตก ตึกซันชิน ฮิโรเสะบิล 3-6-1 อุจิคันดะ จิโยดะ-คุ โตเกียว 03-5297-4829 อากิฮาบาระ, โรงแรมแชงกรีล่า โตเกียว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาทะมาจิ ชั้น 1-2 ตึกคาเบยะ 5-32-10 ชิบะ มินาโตะ-คุ โตเกียว 03-3455-7829 โตเกียว ทาวเวอร์, วัดโซโจจิ, โรงแรมเดอะ พรินซ์ พาร์คทาวเวอร์ โตเกียว จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาเมะงุโระ 1-5-15 เมะงุโระ เมะงุโระ-คุ โตเกียว 03-5740-6329 เมะงุโระ กะโจเอน, แม่น้ำเมะงุโระ (ซากุระบานช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน) จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

โตเกียว (ทิศตะวันออก)

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาคินชิโจ 3-5-5 โคโตบาชิ สุมิดะ-คุ โตเกียว 03-5638-8129 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาโคะอิวะ 1-27-22 นิชิ-โคะอิวะ เอโดงาวะ-คุ โตเกียว 03-5612-3329 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขามองเซนนาคะโจ ชั้น 1 ตึกนาคาโจ ยามายะ แมนชั่น 2-3-9 มองเซนนาคะ-โจ โคโต-คุ โตเกียว 03-5646-7529 ศาลเจ้าโทมิโอกะ ฮะจิมังงู จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

โตเกียว (ทิศใต้)

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาคามาตะ 5-8-10 คามาตะ โอตะ-คุ โตเกียว 03-5714-7629 สนามบินฮาเนดะ จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาจิยูงะโอกะ น 1 ตึกเซาท์วิง จิยูงะโอกะ 5-41-13 โอคุซาวะ เซตางายะ-คุ โตเกียว 03-5483-4129 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

โตเกียว (ทิศเหนือ)

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาคิตะเซนจู 3-12 เซนจูอาซาฮิ-โจ อาดาจิ-คุ โตเกียว 03-5813-9629 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาโคมะโกเมะ ชั้น 1-2 ตึกโทวะ ซิตี้โฮมส์ 2-5-1 โคมะโกเมะ โทชิมะ-คุ โตเกียว 03-5974-8129 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขานิชินิปโปริ ชั้น 1 ตึกซังเคียว เซ็นทรัล พลาซ่า 5-11-8 นิชิ-นิปโปริ อาราคาวะ-คุ โตเกียว 03-3805-4629 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาอาคาบาเนะ ตึกยาสุดะบิล 1-7-2 อาคาบาเนะ-มินามิ คิตะ-คุ โตเกียว 03-3598-2829 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขามินามิเซนจู 5-38-3 มินามิ-เซนจู อาราคาวะ-คุ โตเกียว 03-3803-8929 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

โตเกียว (ทิศตะวันตก)

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาทาจิกาวะ ชั้นใต้ดิน 1 ตึกมาสุเซน 3-5-10 ชิบาซากิ-โจ ทาจิกาวะ-ชิ โตเกียว 042-522-1229 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาฮะจิโอจิ ชั้น 1 ตึกโกะโตบิล 7-7 อาซาฮิ-โจ ฮะจิโอจิ-ชิ โตเกียว 042-620-2329 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขามะจิดะ ตึกโอบายาชิบิล 6-18-18 ฮาระ-มะจิดะ มะจิดะ-ชิ โตเกียว 042-709-4129 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาโจฟุ ชั้น 1 ตึกเอโช 1-34-2 ฟุดะ โจฟุ-ชิ โตเกียว 042-488-2929 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

คานางาว่า (โยโกฮาม่า)

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาอิเซซากิโจ 3-100 สุเอฮิโระ-โจ นาคะ-คุ โยโกฮาม่า-ชิ คานางาว่า 045-264-2953 โยโกฮาม่า, มินาโตะ มิไร, โยโกฮาม่า เวิร์ล พอร์เตอร์ส, สวนยามาชิตะ จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

คานางาว่า

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาหน้้าสถานีคาวาซากิ ชั้น 1-2 ตึกเจริโอบิล 2-3-17 อิซาโกะ คาวาซากิ-คุ คาวาซากิ-ชิ คานางาว่า 044-210-4529 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขามุซาชิโคะสุหงิ ชั้น 1 ตึกโบรเคด คาสเซิล 167 อิจิโนะสึโบะ นาคะฮาระ-คุ คาวาซากิ-ชิ คานางาว่า 044-431-1829 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาซางามิฮาระ ตึกไดนิเจเอสบิล 2-13-7 ซางามิฮาระ ซางามิฮาระ-ชิ คานางาว่า 042-751-5629 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

ไซตามะ

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาโอมิยะ 1-78 นาคะ-โจ โอมิยะ-คุ ไซตามะ-ชิ ไซตามะ 048-640-5129 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาวาราบิ 1-3-2 จูโอ วาราบิ-ชิ ไซตามะ 048-447-7829 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขาคาวางุจิ ชั้น 1 ตึดคอสโม คาวางุจิ 3-8-46 ไซไว-โจ คาวางุจิ-ชิ ไซตามะ 048-251-4029 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

อาหารเที่ยง
11.30 - 14.00 (รับลูกค้าถึง 13.30)
โทระฟุกุ-เต สาขาโซขะ ชั้น 1 ตึกฟลอร์ลบิล 2116-20 ฮิคาวะ-โจ โซขะ-ชิ ไซตามะ 048-922-8029 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน

จิบะ

สาขา ชื่อร้าน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ี่ท่องเที่ยว
แหล่งช้อปปิ้งใกล้เคียง
รายละเอียดสาขา
ข้อมูล แผนที่
เวลาเปิด-ปิด
โทระฟุกุ-เต สาขาโมโตยะวาตะ ชั้นบี 1 ตึกนิวอีสต์บิล 3-27-22 ยะวาตะ อิจิกาวะ-ชิ จิบะ 047-322-9029 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
โทระฟุกุ-เต สาขามัตสึโดะ ชั้น 2 ตึกมัตสึโดะฮองโจไดนิบิล 20-8 ฮอง-โจ มัตสึโดะ-ชิ จิบะ 047-362-1129 จอง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 17.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 16.00 - 23.00 (รับลูกค้าถึง 22.00)

 

↑ กลับไปที่ TOP ด้านบน